ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

  1. กำหนดการรับสมัคร

วันที่

รายละเอียด

สมัครทางไปรษณีย์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 ถึง

วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563

 

สมัครทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดและขั้นตอนด้านหลังประกาศ

สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 ถึง

วันอาทิตย์ ที่ 31 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (www.lru.ac.th)

อ่านประกาศเพิ่มเติม

พิมพ์ใบสมัคร >> คลิก

ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ >> คลิก

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต >> คลิก

สมัครทางอินเตอร์เน็ต >> คลิก