ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
รอบมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567 ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 14 กันยายน 2566
เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จังหวัดขอนแก่น บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือก และรายชื่อผู้สมัคร
ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ 1)

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อมีสอบ รอบมหกรรม2567

รายชื่อไม่มีสอบ รอบมหกรรม2567

***ในวันสอบให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวประชาชนเข้าห้องสอบด้วยนะคะ***