รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.40 น.

ให้นักศึกษาเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนนักศึกษา โดยใช้รหัสนักศึกษาเป็นเป็นรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ก่อนที่จะกรอกข้อมูลให้ตรวจสอบว่าใช่ชื่อนามสกุลของนักศึกษาหรือไม่ เพื่อป้องกันการใช้รหัสนักศึกษาเข้าระบบผิด หากไม่ใช่ชื่อนามสกุลนักศึกษา ให้นักศึกษาตรวจสอบหมายเลขรหัสนักศึกษาใหม่

ดาวน์โหลด >> เอกสารนำเสนอการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ(กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2566