ประกาศ การย้ายห้องเรียนเพื่อการแข่งขันหุ่นยนต์ Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 1

179 Views

ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับมูลนิธิ Blooming Juniper ประเทศลิกเตนสไตน์ จัดโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ “Siam Robot Programming Tournament ครั้งที่ 1” สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิ Blooming Juniper ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติ LEGO® Mindstorms ระหว่างวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2563 โดยมหาวิทยาลัยกำหนดให้ใช้สถานที่จัดการแข่งขัน ณ หอประชุมขุมทองวิไล และอาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19) ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ย้ายห้องเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเฉพาะในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ในช่วงเวลา 15.00 น. – 19.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้

 

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

ที่

เวลา

ผู้สอน

ห้องเรียนเดิม

ห้องเรียนใหม่

1

15.00 – 19.00 น.

อาจารย์ชวลิต ยศสุนทร

19305

23803

2

15.00 – 19.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ

19403

23804

3

15.00 – 19.00 น.

อาจารย์ตันติกร โนนศรี

19405

23805

4

15.00 – 19.00 น.

อาจารย์นิธิภัทร บุญปก

19410

18206

5

15.00 – 19.00 น.

อาจารย์ภัชธีญา บุญฤทธิ์

19501

23408

6

15.00 – 19.00 น.

อาจารย์เยาว์ธิดา รัตนพลแสน

19505

18403

7

15.00 – 19.00 น.

ดร.เกรียงศักดิ์ สร้อยสุวรรณ

19704

18405

8

15.00 – 19.00 น.

อาจารย์ปฐมาวดี คำทอง

19806

18407

 

                   ประกาศ  ณ  วันที่    18     ธันวาคม  พ.ศ. 2563

Share to ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *