ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566 ในระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2565 – 2 ธันวาคม 2565 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น บัดนี้
ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือก และรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ (ตามสาขาวิชาที่เลือกเป็นลำดับที่ 1)

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม

รายชื่อผู้สมัคร