ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา  2562  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย  บัดนี้  มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้ 

<< อ่านประกาศเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อ >>

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น