ประกาศ การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ เพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเฉพาะบางส่วน) ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

อ่านประกาศเพิ่มเติม >> คลิก
ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์ >> คลิก
ขั้นตอนสมัครออนไลน์ >> คลิก
ระบบรับสมัครออนไลน์ >> คลิก
ใบสมัคร >> คลิก