ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(ประเภททั่วไป) ปีการศึกษา 2557

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแนบประกาศนี้ >> CLICK อ่านประกาศ

 

>>ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ(ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2557 << CLICK >>

 

วันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2557 สมัครด้วยตนเอง

วันที่ 1-31 มีนาคม 2557 สมัครทางไปรษณีย์
วันที่ 1-31 มีนาคม 2557 สมัครออนไลน์  >> CLICK <<