ภาพบรรยากาศ งานครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556

งานครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2556
วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย