ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

พิมพ์ใบรายงานตัว >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell