ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับตรงอิสระ รายละเอียดตามแนบนี้ CLICK << อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

สมัครทางไปรษณีย์             วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 >> CLICK >> สมัครออนไลน์
สมัครด้วยตนเอง                  วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell