การแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับทหารและตำรวจ

การแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับทหารและตำรวจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข้อมูลทหารและตำรวจที่มาฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะต้องแต่งกายตามแบบทหาร และตำรวจ โดยเฉพาะทรงผมให้เป็นไปตามที่กำหนด ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ทหาร จำนวน 24 คน

ตำรวจ จำนวน 3 คน

รวมจำนวน 27 คน

CLICK << ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell