ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย มีกำหนดการรับสมัคร ในวันที่ 3 มีนาคม  –  24 มิถุนายน 2561 ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

พิมพ์ใบสมัคร >> CLICK