ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบโควตา

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบโควตา ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

ใบสมัครรอบโควตา >> CLICK

ดาวน์โหลดไฟล์การรับสมัคร สำหรับครูแนะแนวสมัครผ่านโรงเรียน >> CLICK

วิธีการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ >> CLICK

สมัครออนไลน์ >> CLICK