ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบโควตา

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบโควตา

<< ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561  >>

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับแบบโควตา ดังรายละเอียดตามประกาศที่แนบนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

ใบสมัครรอบโควตา >> CLICK

ดาวน์โหลดไฟล์การรับสมัคร สำหรับครูแนะแนวสมัครผ่านโรงเรียน >> CLICK

วิธีการสมัครผ่านทางไปรษณีย์ >> CLICK

สมัครออนไลน์ >> CLICK

กรณีที่ผู้สมัครรอบโควตา เลือกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ให้ส่งคะแนน O-NET, GAT และ PAT ได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ หรืออีเมลล์
ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561
อีเมลล์ : lru.academic@gmail.com
ส่งทางไปรษณีย์ที่อยู่ : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
        234 ถ.เลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000

 

 

 

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell