แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สมัครเข้านักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สมัครเข้านักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

ไม่มีสาขาวิชาใดที่กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์

ดังนั้นผู้สมัครจึงไม่ต้องเดินทางมาเพื่อสอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ทั้งนี้ให้ติดตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาที่จะประกาศผลในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell