ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย รายละเอียดตามแนบประกาศนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

ใบสมัคร >> CLICK