ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ดังรายละเอียดตามแนบนี้

อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม >> CLICK

แบบรายงานสรุปข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงาน >> CLICK

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 >> CLICK

สมัครทางออนไลน์ >> CLICK

wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell