แจ้งปิดระบบบริการการศึกษาด่วน! ตั้งแต่เวลา 17.30 น. วันนี้เป็นต้นไป

เนื่องจากซอฟต์แวร์ของฐานข้อมูลระบบบริการการศึกษาตรวจพบความผิดปกติของอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย จึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบฯ เพื่อทำการตรวจสอบแก้ไขโดยเร่งด่วน ตั้งแต่เวลา 17.30 น. วันนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลาดังกล่าว หากระบบใช้งานได้เป็นปกติ จะแจ้งให้ทราบต่อไป