http://academic.lru.ac.th/web Tue, 07 Aug 2018 07:02:34 +0000 th hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกำหนดปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่  1/2561 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3665 Tue, 07 Aug 2018 06:57:07 +0000 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3665 ตรวจสอบ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3648 Thu, 19 Jul 2018 02:29:01 +0000 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3648 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2561 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3635 Thu, 19 Jul 2018 02:08:57 +0000 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3635 ตรวจสอบ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3632 Sun, 15 Jul 2018 02:59:17 +0000 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3632 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง  การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษา ภาคปกติ คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2561 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3622 Fri, 13 Jul 2018 08:38:30 +0000 http://academic.lru.ac.th/web/?p=3622
wso shell wso shell Indoxploit Shell wso shell hacklink hacklink satışı hacklink deface mirror hacklink wso shell