ประกาศ ผลการคัดเลือกการรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 new

ประกาศ ผลการคัดเลือกการรับแบบโควตา ปีการศึกษา 2561 new

2018-04-28 11:59:35′, ‘2018-04-28 04:59:35’, ‘ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประเภทการรับแบบโควตา ประจำปีการศึกษา  2561  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศนี้   CLICK<< อ่านรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก >> CLICK

!! ไม่มีสอบสัมภาษณ์ !!

ยืนยันผ่านระบบ ระบบ Clearing House 

:: วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 ::

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบโควตา ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ ในระบบ Clearing House ในวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2561 โดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบ ยกตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2543 รหัสผ่านคือ 010143

*** รับรายงานตัว วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ***

>> CLICK แบบฟอร์มรายงานตัว CLICK <<